پورتال

جامع صنایع غذايي آرايشي

بهداشتي دارويي و کشاورزي ایران

درباره ما

سايت تخصصي سيوا
(صنعت يار واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي)
همراه و پشتيبان صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي، دارويي و کشاورزي


هميشه يکي از دغدغه هاي اکثر صنايع، دسترسي به اطلاعات مورد نياز جهت رفع نيازهاي خود و همچنين دسترسي مناسب به ارائه تبليغات و معرفي محصولات و خدمات خود به مشتريان ميباشد به طوريکه هرصنعتي بتواند حداکثر استفاده را از ابزار مربوطه بنمايد مي تواند ضمن به حداقل رساندن هزينه هاي خود و بهره وري بالاتر، نسبت به کسب مشتريان بيشتر و دستيابي به حداکثر موفقيت اقتصادي اميدوار باشد.
سايت سيوا حاصل تلاش متخصصين و فعالان دانشگاه و صنعت، به عنوان يک سايت تخصصي در صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي، دارويي و کشاورزي ضمن انجام رسالت مذکور، اميدوار است بتواند در جهت گردآوري اطلاعات، امکانات و توانمنديهاي موجود در صنايع مذکور تلاش کرده و حداکثر ياري و کمک را به ارتقاي اين صنايع داشته باشد تا با انجام اين رسالت، شاهد فتح قله هاي موفقيت توسط صنايع مذکور در سرتاسر جهان شويم.
بر اين باور هستيم که در اين صنايع، اطلاعات ، عاملي تعيين کننده و راهگشا مي باشد، لذا تلاش مي کنيم تا در اين سايت با تامين اطلاعات و تسهيل ارتباطات در همه سطوح صنايع مذکور براي مخاطبانمان راه دستيابي ايشان به اهداف تجاريشان راهموارتر سازيم.
مديران اين سايت با اشراف به نقاط قوت و ضعف و پتانسيل صنايع مذکور، با استفاده از جديد ترين ابزار فناوري اطلاعات، طراحي جذاب، و نيز دسته بندي مناسب موضوعات مورد نياز به همراه ابزار جستجو و فيلتر توانمند در صدد ارائه بهتر خدمات به بازديد کنندگان از سايت بوده و اميدوار هستند تا با همکاري متخصصين حوزه هاي فوق الذکر و ارائه راهنماييهاي لازم در اين خصوص نسبت به جلب رضايت حداکثري بازديد کنندگان تلاش نمايند.