پورتال

جامع صنایع غذايي آرايشي

بهداشتي دارويي و کشاورزي ایران

جستجو در ظرفیت خالی تولید
متن جستجو :
محصول :
نوع آگهی:
v
صنعت :
v
استان :
v
شهرستان :
v

جستجو

ظرفیت

شرکت وندآپادانا
ارائه ظرفيت خالي جهت توليد انواع کلوچه
ارائه ظرفيت خالي جهت توليد قره قروت
شيريني سازي متوسليان
شرکت سياوشان يزد
انواع کنسرو ماهي تن
درخواست استفاده از ظرفيت
متقاضي استفاده از ظرفيت خالي