پورتال

جامع صنایع غذايي آرايشي

بهداشتي دارويي و کشاورزي ایران

جستجو در تجهیزات
متن جستجو :
صنعت :
v
نوع معامله :
v
عملکرد :
v
استان :
v
شهرستان :
v
نوع عملیات :
v
مقیاس :
v
از قیمت :
تا قیمت :
نوع ارایه محصول :
v

جستجو

تجهیزات

پرکن پالپ آبميوه
قیمت کل : 0تومان
منو بلوک با کابين
قیمت کل : 0تومان
منوبلوک قوطي (پرکن و درب بند)
قیمت کل : 0تومان
منوبلوک قوطي
قیمت کل : 0تومان
دستگاه باد کن مدل 5000
قیمت کل : 0تومان
بادکن پت اتومات optimize
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدل O2
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدل O1
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله) مدل H
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدلGF1
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدل G2
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدل F3
قیمت کل : 0تومان
کانواير(نوار نقاله)مدل F2
قیمت کل : 0تومان
کانواير (نوار نقاله) مدلD
قیمت کل : 0تومان
خشک کن کابيني
قیمت کل : 0تومان
دستگاه بوجاري
قیمت کل : 0تومان
سرخ کن سبزيجات
قیمت کل : 0تومان
آسياب صنعتي
قیمت کل : 0تومان
پوست گير جو و گندم
قیمت کل : 0تومان
قند خرد کن چهل تيغه
قیمت کل : 0تومان
خط توليد پخت شيريني
قیمت کل : 1,000,000,000تومان
اسلايسر
قیمت کل : 0تومان
دستگاه بلانچر آنزيم زدايي
قیمت کل : 0تومان
شيرينگ پک ميني تونلي
قیمت کل : 0تومان
اسلايسر صيفي جات
قیمت کل : 0تومان
دستگاه بطري شوي اتومات
قیمت کل : 0تومان
دستگاه پرکن روتاري مايعات
قیمت کل : 0تومان