پورتال

جامع صنایع غذايي آرايشي

بهداشتي دارويي و کشاورزي ایران

تري کلسيم فسفات خوراکي
قیمت :
تماس بگیرید
دسته بندی :
مواد اولیه و بسته بندی
موقعیت
قم/قم
قم / قم
نوع بسته بندی :
— ????کيلوگرم کیلو گرم
— ????کيلوگرم کیلو ...
امتیاز : 0
تاریخ آگهی
1398/03/22
گروه صنعت
صنایع غذایی آشامیدنی و دارویی
صنایع غذایی آش ...
نوع معامله
خرید
نام تجاری
نوع عرضه
نام صنعت :
افزودنی غذایی
نام عملکرد :
مکمل تغذیه ای
به نقدار ? تن تري کلسيم فسفات خوراکي نيازمنديم. شماره ثابت : ??????????? شماره همراه : ???????????
جهت طرح سوال باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید .
پرسش و پاسخ